Disclaimer Ementes
Laatste update 20 november 2017
Ementes geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 60030410, hierna te noemen Ementes, verleent je hierbij toegang tot www.ementes.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Ementes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ementes spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ementes.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen (mogelijk) zelf inhoud plaatsen op de Website. Ementes oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, althans is dat niet verplicht, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons via de contact informatie zoals vermeld op de Website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ementes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Affiliate
Sommige links, op mijn website, funnels, blog en overige (digitale) uitingen, verwijzen naar producten  en diensten van derde partijen en daar krijg ik een affiliate vergoeding voor. Mocht je besluiten om ze, na het klikken op de betreffende link, aan te schaffen.

Goed om te weten is dat de affiliate vergoeding die Ementes (mogelijk) ontvangt jou niks extra's kost. 

Producten en dienstendie ik promoot zijn altijd beoordeeld door Ementes en waardevol bevonden. 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ementes of rechthebbende eigenaren en waar van toepassing haar gebruikers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ementes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright Ementes 2017 - Alle rechten voorbehouden